Naročnik:  MDM d.o.o.

Pri  zunanji ureditvi skladiščnega  objekta MDM ob Tržaški ulici v Ljubljani je bila urejena dovozna cesta k skladišču in parkirišče za objektom. Izvedeno je bilo odvodnjavanje z izvedbo interne kanalizacije z oljnim lovilcem in izdelan nov asfaltni zgornji ustroj.