Naročnik: DARS d.d.

V okviru pogodbe so bila izvedena manjkajoča dela in odpravljene pomanjkljivosti po prekinitvi pogodbe s prejšnjimi izvajalci. Rok za izvedbo je bil omejen na en mesec. Dela so bila izvedena v juniju 2013 in so vključevala:

1.) zemeljska dela:

2.) inštalacije:

3.) odpravljanje pomanjkljivosti: