Naročnik:  MDM d.o.o.

Zunanja ureditev objekta MDM v Sinji Gorici je zajemala izvedbo meteorne kanalizacije z oljnim lovilcem in izvedbo novega asfaltnega zgornjega ustroja.