Naročnik : DARS d. d.

Z naročnikom Dars d. d. je CVP kot vodilni partner v skupnem nastopu podpisal pogodbo za izvedbo gradbeno sanacijskih del talnega oboka predora Karavanke.

Predor Karavanke je najdaljši slovenski cestni predor. Dolg je 7864 metrov, od tega ga je v Sloveniji 3450 metrov. Zgrajen je bil leta 1991 in zaradi aktivne hribinske mase v okolici cevi že nekajkrat saniran na različnih lokacijah.
Dela so potekala na razdalji dveh kilometrov od slovenskega vhoda v predor v skupni dolžini 200 metrov in so se izvajala neprekinjeno (24 ur na dan, sedem dni v tednu) ob polovični zapori in izmeničnim enosmernim prometom. Zaradi prometnih tokov in sezonske obremenjenosti s prometom so dela potekala v dveh časovnih obdobjih, v prvem od januarja do junija, z vmesno prekinitvijo v času praznikov, in drugem od septembra do decembra, vse v letu 2014.

Dela so obsegala: