Naročnik : Občina Grad

Bil je zelo pomemben projekt v Pomurju. Vodovodno omrežje bo služilo kot primarno in sekundarno vodovodno omrežje. Določeni odseki vodovodnega omrežja so bili dotrajani in premajhnih dimenzij. Z izgradnjo novega primarnega in transportnega vodovoda ter vodohrana je občini Beltinca poleg izboljšanega standarda dobave vode zagotovila tudi oskrbo s sanitarno in požarno vodo. Projekt je zajemal izgradnjo transportnega, primarnega in sekundarnega vodovoda v skupni dolžini 7.221,00 m ter hišnih priključkov za občino Beltinci.

CVP inženiring je sodeloval kot partner pri organizaciji in izvedbi gradbenih del ter nudil pomoč pri montaži vodovodov