Naročnik : DARS d.d.

V okviru pogodbe o skupnem nastopanju bodo izvedena naslednja dela: dokončanje pokritega vkopa 8-1, sanacija nadvoza 4-1 in podvozov 3-1, 3-2, 3-2A, 3-3, 3-4 ter manjkajoča dela, odpravljene pa bodo tudi pomanjkljivosti po prekinitvi pogodbe s prejšnjimi izvajalci.

CVP inženiring sodeluje kot partner pri organizaciji in izvedbi gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del. V okviru delitve del bomo izvedli naslednja dela:

1.) pokriti okop 8-1:

2.) nadvoz 4-1, podvozi 3-1, 3-2, 3-2A, 3-3 in 3-4:

Z deli smo začeli konec avgusta in so v zaključni fazi.