Naročnik: DARS d.d.

Podjetje CVP je pri projektu obnove voziščne konstrukcije Unec-Postojna sodelovalo kot podizvajalec pri sanaciji viadukta Unec in manjšega podvoza v smeri Ljubljane ter montaži opreme za zavarovanje prometa.

Tokratna sanacija viadukta je potekala skupaj s preplastitvijo 1,2 km odseka AC ter priključka Unec. Zaradi velikega obsega in zahtevnosti vseh del se je obnova izvajala pod popolno zaporo AC v smeri Ljubljane v drugi polovici meseca septembra in prvi polovici meseca oktobra 2014. Po odstranitvi asfaltne plasti in hidroizolacije na viaduktu Unec smo betonsko ploščo viadukta pripravili na vgradnjo nove HI.

Ker čiščenje betonske plošče z vodo pod visokim pritiskom, zaradi nižjih temperatur v jesenskem času ni bilo primerno (voda globlje v plošči ne izhlapi), smo podlago za zagotovitev primerne sprijetosti pripravili s peskanjem. Zgornje dele obstoječih izlivnikov smo zamenjali z novimi ter izdelali nov drenažni filter. Na viaduktu in delu trase smo ob prehitevalnem pasu, zaradi dotrajanosti, zamenjali tudi okoli 600 m jeklene varnostne ograje tipa H2W4 in H2W5 ter izdelali temelje nove demontažne jeklene varnostne ograje na službenem prehodu med enim in drugim smernim voziščem avtoceste.