Naročnik: DARS d.d.

Projekt je vključeval izvedbo zaprtja intervencijskih prehodov preko srednjega ločilnega pasu, zamenjavo obstoječih dotrajanih varovalnih ograj, postavitev nove varovalne ograje ter asfalterska dela. Zapiranje prehodov je bilo izvedenih na devetih prehodih: