Predstavitev družbe CVP d.o.o.

Družba CVP je bila ustanovljena leta 2011 z namenom izvajanja gradenj in inženiringa na področju nizke gradnje v Sloveniji.

Z ustanovitvijo je povezala kadre, znanje in izkušnje, pridobljene v času izgradnje slovenskega avtocestnega programa, na področju izgradnje cestne, železniške, letališke, ekološke, vodarske in instalacijske infrastrukture ter vzdrževanja vseh teh objektov, tako investicijskega kot tudi koncesijskega (zimskega-letnega).

V času od ustanovitve do danes je družba intenzivno rasla tako po obsegu realizacije, številu in vrednosti izvedenih projektov kot številu zaposlenih in se finančno krepila.

Družba je v letu 2014 ustanovila hčerinsko podjetje CVO d.o.o., v večinski lasti družbe, za izvedbo prometne signalizacije in opremo ter vzdrževanje cest.

Poleg tega je družba vstopila kot strateški partner v družbo KG Asfalti d.o.o., ki se ukvarja s proizvodnjo asfaltne mase.

Osnovni način delovanja družbe je, da vodi skupino izvajalcev pri pridobivanju in izvedbi del od kalkulacije do kolavdacije v celoti ali v posameznih fazah. Izvajalce združuje za posamezne posle z namenom optimalnega izkoristka resursov in s tem porazdelitev tveganj med vseh sodelujoče izvajalce. S tem zagotavlja naročnikom potrebno zanesljivost in kvaliteto izvedenih del.

CVP je član