Robert Kuzman, univ. dipl. ing. grad.

Leta 1988 je končal univerzitetni študij gradbeništva na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva. Istega leta se je zaposlil v podjetju SCT. Po opravljenem strokovnem izpitu je bil zaposlen kot vodja več gradbišč na področju cestne infrastrukture v Sloveniji in Jordaniji,  nato pa dve leti pomočnik direktorja asfaltnih baz. Po letu 1994 je postal odgovorni vodja del in direktor vseh projektov na področju nizkogradnje v Ljubljani za SCT.

Po pričetku avtocestnega programa v republiki Sloveniji je kot direktor projekta in odgovorni vodja del pri SCT od leta 1996 do 2000 vodil in uspešno zaključil gradnjo severne ljubljanske obvoznice in vzhodne avtoceste med Malencami in Šentjakobom. Od 1998 do 2000 pa je vodil tudi gradnjo dolenjske avtoceste.

Leta 2000 je postal direktor komercialno-tehničnega sektorja nizkih gradenj SCT, leta 2007 pa direktor nizke gradnje SCT. V tem obdobju je SCT pridobil in izvedel velik del slovenskega avtocestnega programa, pomembne železniške projekte in več projektov na državnih cestah, v Ljubljani pa pomembna dela na cestno-prometni infrastrukturi ter pri vodovodnih in plinovodnih projektih. V tujini je SCT v tem obdobju izvedel različno velike infrastrukturne projekte v Bosni, Srbiji, Hrvaški, Črni gori in Albaniji.

Od ustanovitve CVP d.o.o. leta 2011 kot prokurist vodi področja financ, upravljanja s človeškimi viri in sodelovanja s strateškimi investitorji in partnerji. Od leta 2020 pa je direktor družbe.