Sodelujemo v vseh fazah gradbenega procesa

1. Ponudbena faza

2. Izvedbena faza

3. Faza zaključevanja projekta