Recikliranje in rekonstrukcija

Skrb za okolje

S postopki reciklaže vračamo življenje dotrajanim materialom, s čimer skrajšamo rok gradnje in zmanjšamo stroške. Hladna reciklaža na licu mesta se je pokazala kot uspešna alternativna metoda pri rekonstrukciji ceste oziroma pri zamenjavi voziščne konstrukcije. Prednost recikliranja na licu mesta je, da uporabimo materiale iz voziščne konstrukcije, jih stabiliziramo z vezivi, homogeno premešamo in nato reciklirane vgradimo. S tem zmanjšamo negativne vplive na okolje, saj niso potrebni novi vgradni materiali, za obstoječe pa ne potrebujemo deponije, saj jih bomo reciklirane ponovno vgradili. Skrajša se tudi čas sanacije, posledično pa je krajši tudi čas zapore  prometa. Postopek hladne reciklaže je najcenejši postopek obnove voziščnih konstrukcij utrujenih cest.