Zorko Cerar, ing. grad.

Po končani srednje tehniški šoli v Ljubljani se je leta 1979 zaposlil v SCT.  Po opravljenem strokovnem izpitu je bil vodja na več gradbiščih v Sloveniji, Črni gori in Iraku.

Leta 1985 je kot odgovorni vodja del prevzel vodenje projekta v Črni gori. Od leta 1986 do 1989 je delal kot pomočnik direktorja projekta na predoru Karavanke in južne ljubljanske obvoznice. Od leta 1989 do 1999 je bil na SCT zaposlen kot direktor vseh projektov s področja ekoloških programov.

Od 1999 do 2006 je bil kot komercialni vodja projekta odgovoren za državne cestne  in občinske projekte. V tem obdobju je ob delu tudi doštudiral in pridobil naziv inženir gradbeništva. Od leta  2007  je delal kot direktor komerciale nizkih gradenj SCT.

Od ustanovitve CVP d.o.o. leta 2011 kot prokurist vodi področja izvedbe del, prodaje in sodelovanja s podizvajalci.