Naročnik: Občina Kamnik

Z naročnikom je bila podpisana pogodba za ureditev javne poti številka 660372 v naselju Žale. Izvedba ureditve zajema sanacijo asfaltnega vozišča na območju plazovite brežine v dolžini 100 m. Dela bodo zajemala:

Za čas sanacije poškodovanega odseka javne poti bo urejena začasna obvozna pot pod kamnito zložbo.