Naročnik: Občina Kamnik

Z naročnikom je bila podpisana pogodba za novogradnjo priključka lokalne ceste LC 161061 Potok – Snovik na regionalno cesto R2-414 na odseku 1349 Kamnik – Ločica.

Izvedena dela so obsegala: