Naročnik: DARS d.d.

V letu 2014 je CVP kot vodilni partner podpisal pogodbo za izvedbo intervencijskih prehodov pred portali predorov Podmilj in Trojane. Cilj intervencijskih prehodov je bil ureditev dostopa za potrebe morebitne intervencije v posamezni predorski cevi. S prestavitvijo semaforjev pred intervencijske prehode v primeru intervencije v predoru se je omogočila tudi kontrolirana vožnja vozil preko prehoda nazaj proti Mariboru oziroma nazaj proti Ljubljani.

Ureditev intervencijskih prehodov pred predoroma je zajemala: