Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Projekt vključuje izvedbo ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti ob Savinji, Ložnici in Koprivnici, na Ostrožnem in Lavi, ob Sušnici, Podsevčnici, Voglajni, Hudinji in Vzhodni Ložnici ter na potoku iz Tomaža. Z uresničitvijo projekta se bodo izboljšali bivalni pogoji prebivalstva, saj bo bistveno zmanjšano tveganje pred poplavami, omogočen pa bo tudi hitrejši razvoj regije, saj zaščitni ukrepi

upoštevajo cilje trajnostnega okoljskega in prostorskega razvoja. V okviru projekta bo med drugim poleg regulacije 7,7 kilometra rečne struge na novo zgrajenih 17 kilometrov visokovodnih zemeljskih nasipov, 10,8 kilometra kanalizacije in razbremenilnikov, 34 dostopnih ramp, 5 suhih zadrževalnikov in 3 mostne konstrukcije (8 obstoječih pa bo prenovljenih), v dolžini 5,5 kilometra pa bodo povišani in prenovljeni zemeljski nasipi.

CVP inženiring sodeluje kot podizvajalec pri organizaciji in izvedbi gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.