Naročnik : DARS d.d.

Projekt zajema izgradnjo vodohrana s črpališčem, strojno-instalacijska dela za novo hidrantno omrežje v predoru ter elektro dela za postavitev LED smernikov v predoru. Podjetje CVP nastopa pri projektu izvedbe hidrantnega omrežja v predoru Ločica kot izvajalec gradbenih del. Vodohran s črpališčem je lociran pred vzhodnim portalom predora Ločica. Objekt je pravokotne oblike dimenzij 13,8 m x 7,6 m ter višine 5,0 m ter bo zaradi vodotesnosti izveden po sistemu »bele kadi«. Objekt bo iz zadnje in bočnih strani vkopan v hribino, vidna bo le sprednja fasada iz vroče-cinkanih pločevinastih panelov.

Cevovod hidrantnega omrežja bo potekal iz vodohrana krožno po kinetah obeh predorskih ceveh. Za potrebe le tega bo potrebno pod AC proti Ljubljani izvesti podvrtavanje. Zaradi zahtevnosti gradnje cevovoda se dela v predoru izvajajo pod popolnimi vikend zaporami AC in sicer v dveh sklopih, najprej v smeri proti Ljubljani ter nato še v smeri Maribora.

Dela obsegajo: