Naročnik : DARS d.d.

Z naročnikom Dars d. d. je CVP kot vodilni partner v skupnem nastopu podpisali pogodbo za dokončanje del po prekinitvi pogodbe s prejšnjim izvajalcem. Prvotno pogodbo za izgradnjo predora Markovec je DARS podpisal konec leta 2009 in jo prekinil pred dokončanjem vseh del v letu 2013.

Predor Markovec je dvocevni predor in je osrednji del hitre ceste H6 na odseku med Koprom in Izolo dolg 2.160 metrov.
Pogodbeni obseg zajema vsa po prvotni pogodbi nedokončana gradbena in instalacijska dela v in pred predorom vključno s portaloma in pogonskima centralama. Poleg tega je potrebno izdelati dokumentacijo za izvedbo tehničnega pregleda objekta.
Dela obsegajo: