Bojan Hočevar, univ. dipl. ing. grad.

Po zaključku študija in pridobitvi naziva univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani se je leta 1982 zaposlil v podjetju SCT na področju nizkih gradenj. Do leta 1987 je bil zaposlen kot odgovorni vodja del  na gradbiščih v Iraku (letališka vojaška baza), Libiji (letališče Nauma) in Sloveniji (AC Ljubljana – Jesenice in različni odseki državnih cest).

Leta 1987 se je zaposlil kot vodja gradbenega sektorja v Cestnem podjetju Ljubljana. Dve leti kasneje je prevzel vodenje komercialnega sektorja, ki ga je nato vodil 22 let. V tem obdobju je dobro leto opravljal tudi dela glavnega izvršnega direktorja. V tem obdobju se je Cestno podjetje Ljubljana, ki je bilo ustanovljeno za potrebe vzdrževanja in varstva cest, razvilo v pomembnega izvajalca novogradenj državnih cest, avtocest, železnic in druge infrastrukture v Sloveniji.

Imel je pomembno vlogo pri vpeljavi, organizaciji in praktični uporabi reciklaže kot alternativne metode obnove ter vzdrževanja državnih cest in avtocest v Sloveniji.