Zakaj izbrati nas

Strokovnost

Ideje podkrepimo s strokovnim znanjem.

Kreativnost

Pri spopadanju z izzivi smo kreativni.

Zadovoljstvo

Vsak sodelujoči je pomemben člen v ekipi.

Odgovornost

Do partnerjev, stroke, okolja in družbe.

Poštenost

Delujemo etično in pošteno.

Zadnji projekti

EXPO Milano

Z naročnikom smo v okviru izgradnje slovenskega paviljona v Milanu podpisali pogodbo za izvedbo zemeljskih del in temeljenja.

Hidrantno omrežje v predoru Ločica

Projekt zajema izgradnjo vodohrana s črpališčem, strojno-instalacijska dela za novo hidrantno omrežje v predoru ter elektro dela.

Dokončanje predora Markovec

Projekt zajema vsa po prvotni pogodbi nedokončana gradbena in instalacijska dela v in pred predorom vključno s portaloma in pogonskima centralama.

Porečje Savinje

Projekt vključuje izvedbo ukrepov lokalnega značaja za zagotavljanje poplavne varnosti ob Savinji in izboljšanje bivalnih pogojev prebivalstva.

Na kratko o nas

Družba CVP je bila ustanovljena v letu 2011, z namenom izvajanja izvedbenega inženiringa na področju nizke gradnje v Sloveniji. Namen ustanoviteljev je povezati kader, znanje in izkušnje pridobljene v zadnjih letih na področju izgradnje cestne, želežniške, letališke, ekološke, vodarske in instalacijske infrastrukture ter vzdrževanja vseh teh objektov, tako investicijskega kot tudi koncesijskega.

Vizija

CVP d.o.o. je neodvisna, zaupanja vredna blagovna znamka na področju gradbeništva.